น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าและองค์ประกอบความร้อนเป็นส่วนที่สำคัญที่สุด

น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าใครก็ตามที่ใช้เวลาสองวินาทีในการสำรวจความกว้างของตลาดเครื่องทำไอระเหยจะสังเกตเห็นได้อย่างรวดเร็วว่าแบรนด์ต่างๆ ยกย่ององค์ประกอบความร้อนของพวกเขาว่าเป็น “สิ่งที่ดีที่สุดที่มีอยู่” น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าในขณะที่ชี้ให้เห็นถึงความเสี่ยงต่อสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับแบบจำลองของคู่แข่ง การประเมินคำสั่งเหล่านี้น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า บางครั้งอาจขัดแย้งกัน อาจเป็นงานที่ค่อนข้างยุ่งยาก วัตถุประสงค์ของบทความนี้ไม่ใช่เพื่อรับรององค์ประกอบความร้อนเฉพาะ ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าแต่เพื่อรวบรวมข้อมูลที่มีอยู่เกี่ยวกับองค์ประกอบความร้อนในที่เดียว เพื่อช่วยผู้คนในการตัดสินใจอย่างมีข้อมูลเมื่อซื้อเครื่องทำไอระเหยทำไมองค์ประกอบความร้อนถึงมีความสำคัญ องค์ประกอบความร้อนเป็นส่วนที่สำคัญที่สุดของเครื่องทำให้เป็นไอ มันควบคุมอุณหภูมิของอากาศที่เร่งปฏิกิริยาของสารออกฤทธิ์เมื่ออากาศผ่านเข้าไป น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าหมายเหตุ อากาศที่ไหลผ่านองค์ประกอบความร้อนอาจถูกขับเคลื่อนโดยปั๊มในรุ่นแบบบอลลูน

ซื้อเครื่องทำไอระเหยประเภทขององค์ประกอบความร้อนองค์ประกอบ

น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าหรือเครื่องทำไอระเหยแบบสูดดมโดยตรง เช่น VaporCannon บางรุ่น เช่น HerbalAire มีทั้งแบบบอลลูนและแบบหายใจเข้าโดยตรง ข้อกำหนดหลักสำหรับองค์ประกอบความร้อนทั้งหมดคือความแม่นยำ – คุณต้องการให้เครื่องทำไอระเหยของคุณมีอุณหภูมิเท่ากับที่คุณตั้งไว้จริง ๆ  น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าแต่ข้อควรพิจารณาด้านสุขภาพก็อาจเกิดขึ้นได้เช่นกันเมื่อผู้คนซื้อเครื่องทำไอระเหยประเภทขององค์ประกอบความร้อนองค์ประกอบความร้อนเซรามิกเป็นองค์ประกอบความร้อนประเภททั่วไปมากที่สุดน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า ผู้เสนอให้ยืนยันว่าพวกเขาเป็นตัวเลือกที่สะอาดที่สุด

และดีต่อสุขภาพที่สุด คำกล่าวนี้เป็นความจริงบางประการ เซรามิกส์สามารถทนต่ออุณหภูมิที่สูงมาก น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าประมาณ 3000*F ก่อนที่วัสดุจะเริ่มเปลี่ยนเป็นก๊าซ ดังนั้นจึงสะอาดและมีสุขภาพดีมาก บางบริษัทใช้ตรรกะนี้ไปอีกขั้นและโต้แย้งว่าเนื่องจากองค์ประกอบความร้อนประเภทอื่นๆ มี “จุดเดือด” ต่ำกว่า น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าจึงสกปรกกว่าและมีสุขภาพดีน้อยกว่า ข้อโต้แย้งนี้มีข้อบกพร่องอยู่บ้าง ในขณะที่องค์ประกอบความร้อนอื่นๆ มีจุดเดือดที่ต่ำกว่า

ตัวเครื่องมีเซรามิกบางส่วนอยู่ในการออกแบบองค์ประกอบความร้อน

จุดเหล่านี้มักจะยังคงดีอยู่เหนืออุณหภูมิที่ทำให้กลายเป็นไอโดยทั่วไป อ่านเกี่ยวกับประเภทเฉพาะด้านล่างสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมข้อพิจารณาน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า ไม่มีนิโคตินที่สำคัญอีกประการหนึ่งในการประเมินเครื่องทำให้ไอระเหยด้วยองค์ประกอบความร้อนที่เป็นเซรามิกคือคุณภาพของหน่วยเซรามิกน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า เนื่องจากคำว่า

เซรามิกใช้เพื่ออธิบายประเภทขององค์ประกอบที่ค่อนข้างแตกต่างกันในการออกแบบน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า ทั้งนี้เนื่องจากข้อเท็จจริงที่ว่า “เซรามิก” หมายถึงตัวเครื่องมีเซรามิกบางส่วนอยู่ในการออกแบบองค์ประกอบความร้อนหรือไม่ ไม่ได้หมายความว่าอากาศจะสัมผัสเพียงวัสดุเซรามิกเท่านั้น ทำให้การซื้อเครื่องทำไอระเหยน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าที่มีองค์ประกอบความร้อนเซรามิกทำได้ยาก เว้นแต่เราจะรู้เฉพาะเจาะจงของการออกแบบที่ใช้โดยผู้ผลิตแต่ละราย