ความสำคัญของโหราศาสตร์และการคาดการณ์ทางดูดวง

บทบาทที่สำคัญคือการเล่นโดยการปกครองของดาวเคราะห์ในเหตุการณ์ใด ๆ เช่นการแต่งงานการคลอดบุตรการเดินทางงานการทำธุรกิจการส่งเสริมสุขภาพการกู้คืน ฯลฯ ในความเป็นจริงแล้วดาวเคราะห์เหล่านี้จะถูกเรียกว่าเป็นความสำคัญของบ้านที่มีประสิทธิภาพซึ่งส่งผลต่อชีวิตของเรา ถึงการจัดการที่ดี ดูดวงทั้งหมดเหล่านี้มาภายใต้สาขาที่ยอดเยี่ยมของคำตัดสินโหราศาสตร์ ดาวเคราะห์ตำแหน่งและการเคลื่อนไหวของพวกเขาสามารถศึกษาผ่านโหราศาสตร์

ดูดวงเป็นหนังสือเดินทางสำหรับชาวพื้นเมืองในเวลาที่เกิด

และเป็นคำย่อของการมีอยู่หนึ่งแห่งบนโลกนี้ ดวงชะตาคือการชุมนุมของตำแหน่งพื้นฐานของดาวเคราะห์ในเวลาที่เกิดในรูปแบบไดอะแกรมที่เรียกว่าแผนภูมิดูดวง มีความแตกต่างพื้นฐานในการปฏิบัติในการหล่อแผนภูมิต้นกำเนิดโดยคำตัดสินของอินเดียตะวันตกกรีกและจีนเป็นต้นระบบเทคนิคทางโหราศาสตร์ที่มีประสิทธิภาพใช้เพื่อประเมินดวงชะตาฟรีและทำให้นักโหราศาสตร์สามารถให้การคาดการณ์ที่ถูกต้องเกี่ยวกับประเด็นทางโหราศาสตร์ แผนภูมิเกี่ยวกับการเกิดหรือการดูดวงเป็นแผนภูมิที่สำคัญที่สุดในการคาดการณ์ทางโหราศาสตร์

นอกจากนี้ยังสามารถเรียกได้ว่าเป็นแผนที่ของท้องฟ้าและดาวเคราะห์ในช่วงเวลาที่บุคคลเกิด ดาวเคราะห์เคลื่อนที่ไปตามเส้นทางของสุริยุปราคา เพื่อระบุตำแหน่งของพวกเขาในเวลาที่เกิดหรือช่วงเวลาใด ๆ จุดอ้างอิงต้องใช้เพื่อระบุตำแหน่งของดาวเคราะห์ที่สัมพันธ์กับโลก ดูดวงกันระหว่างเส้นทางของสุริยุปราคาและเส้นศูนย์สูตรเส้นศูนย์สูตร เมื่อการอ่านดวงชะตาทำขึ้นสิ่งสำคัญคือต้องตระหนักว่าตำแหน่งของดาวเคราะห์ถูกวัดเทียบกับทั้งสัญญาณราศีและดาวเคราะห์น้อย มีหลายวิธีในการทำแผนภูมิบ้านดูดวง แผนภูมิรูปดวงชะตาเป็นรูปวงกลมรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าบางรูปแบบและรูปแบบเรขาคณิตอื่น ๆ แต่ทั้งหมดนี้แสดงถึง 360 องศาของเส้นขอบฟ้า

ดูดวงหรือแผนภูมิเกี่ยวกับการเกิดประกอบด้วยบ้านสิบสอง

บ้านของดวงชะตาแต่ละคนได้รับการแบ่งออกเป็นส่วน ๆ และแต่ละส่วนมีความเชื่อมโยงกับเทพเจ้าต่างๆเพื่อเป็นเป้าหมายเฉพาะ การศึกษาเกี่ยวกับการดูดวงฟรีอย่างกว้างขวางสามารถเปิดเผยความสัมพันธ์ใหม่ระหว่างนักโหราศาสตร์กับบุคคลที่ต้องการตีความโหราศาสตร์แผนภูมิดูดวงของเขา บนพื้นฐานของการทำสมาธิอย่างมืออาชีพของดวงชะตาฟรีอ่านโหราศาสตร์คล่องแคล่วและชำนาญของเราศึกษาแผนภาพทางดาราศาสตร์และป้อนคำถอดรหัสขอบเขตของการคาดการณ์ทางจิตวิญญาณและผลกระทบของดาวเคราะห์ต่างๆที่บุกรุกเข้ามาในชนพื้นเมือง

อ่านยังทำบนพื้นฐานของการอ่านดวงชะตาประจำวันอ่านดวงชะตาประจำสัปดาห์และอื่น ๆ ด้วย ดูดวงจะใช้เป็นวิธีการของการทำนายเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับจุดในเวลาที่มันเป็นตัวแทนและรูปแบบพื้นฐานของการดูดวงของประเพณีของโหราศาสตร์ มันมักจะหมายถึงการตีความโหราจารย์ของขึ้นอยู่กับความสำคัญของปฏิทินของเหตุการณ์ แนวความคิดเกี่ยวกับดวงชะตาในระบบคำตัดสินของอินเดียเป็นวิธีการพยากรณ์ทางโหราศาสตร์ที่มีความแม่นยำและแม่นยำมากที่สุด

Comments are closed.