ความสำคัญของการรีแพร์คืออะไร

ช่องคลอดเป็นคำที่มาจากภาษาละตินที่หมายถึงฝักหรือฝักที่เป็นส่วนอินทรีย์ของผู้หญิงที่ใช้โดยทั่วไปสำหรับการสร้างความสัมพันธ์ทางเพศกับเพศตรงข้าม คำพหูพจน์ของซึ่งไม่ค่อยได้ใช้ในภาษาอังกฤษ คำว่าช่องคลอดมักใช้เรียกขานเพื่ออ้างถึงช่องคลอดหรืออวัยวะเพศหญิงโดยทั่วไป รีแพร์ในทางเทคนิคช่องคลอดเป็นโครงสร้างภายในที่เฉพาะเจาะจง

การมีเพศสัมพันธ์และการคลอดบุตร

ในมนุษย์ข้อความนี้นำไปสู่การเปิดจากช่องคลอดไปยังมดลูก (มดลูก) อย่างไรก็ตามทางช่องคลอดจะสิ้นสุดที่ปากมดลูก แม่พิมพ์ด้านในของช่องคลอดมีเนื้อสัมผัสแบบพับซึ่งสามารถสร้างแรงเสียดทานให้กับอวัยวะเพศชายในระหว่างการมีเพศสัมพันธ์ ในช่วงเวลาที่เร้าอารมณ์ช่องคลอดจะชื้นเพื่ออำนวยความสะดวกในการเข้าอวัยวะเพศ ช่องคลอดประกอบด้วยเนื้อเยื่อสามชั้น เยื่อบุเป็นชั้นบนพื้นผิวที่สามารถสัมผัสได้ซึ่งประกอบด้วยเยื่อเมือกและเป็นพื้นผิวคล้ายกับเยื่อบุของปาก แม้ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงทางกายวิภาคที่กว้างขวางความยาวของช่องคลอดของผู้หญิง

เมื่อไม่ได้อยู่ในสภาวะกระตุ้นในช่วงอายุที่มีบุตรจะอยู่ที่ประมาณ 6 ถึง 7.5 ซม. (2.5 ถึง 3 นิ้ว) ข้ามผนังด้านหน้า (ด้านหน้า) และ ผนังด้านหลังด้านหลังยาว 9 ซม. (3.5 นิ้ว) รีแพร์ในระหว่างการเร้าอารมณ์ทางเพศช่องคลอดขยายตัวทั้งความยาวและความกว้าง ความยืดหยุ่นของมันช่วยให้ยืดในระหว่างการมีเพศสัมพันธ์และในเวลาที่ให้กำเนิดลูก ช่องคลอดเชื่อมต่อช่องคลอดผิวเผินกับปากมดลูกของมดลูกลึก

รีแพร์เมื่อผู้หญิงยืนตัวตรงท่อในช่องคลอดจะชี้ไปในทิศทางขึ้นไปด้านหลัง

ทำมุม 45 องศากับมดลูกเล็กน้อย ช่องคลอดอยู่ที่ปลายหางของช่องคลอดหลังช่องเปิดของท่อปัสสาวะ รีแพร์และช่องคลอดส่วนบนหนึ่งในสี่ของช่องคลอดถูกแยกออกจากไส้ตรงโดยใช้ถุงใส้มดลูก ช่องคลอดพร้อมกับด้านในของช่องคลอดเป็นสีชมพูสีแดงเป็นเยื่อเมือกภายในที่แข็งแรงที่สุดในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม เรื่องเพศหญิงเป็นประเด็นร้อนที่จะพูดคุยกัน อย่างไรก็ตามมันมีความเกี่ยวข้องของตัวเองเมื่อการศึกษามุ่งเน้นไปที่เรื่อง ความเข้มข้นของปลายประสาทที่อยู่ใกล้กับช่องคลอดของผู้หญิงจะให้ความรู้สึกที่น่าพึงพอใจในระหว่างกิจกรรมทางเพศ

รีแพร์ความเพลิดเพลินนี้เรียกว่าเป็นความปีติยินดีทางเพศหญิง อย่างไรก็ตามช่องคลอดโดยรวมมีปลายประสาทไม่เพียงพอสำหรับการกระตุ้นทางเพศและการสำเร็จความใคร่ซึ่งถือว่าเป็นกระบวนการของการคลอดบุตรที่เจ็บปวดน้อยลงอย่างมีนัยสำคัญ หนึ่งในสามของช่องคลอดโดยเฉพาะอย่างยิ่งใกล้กับช่องเปิดนั้นประกอบด้วยส่วนปลายของเส้นประสาทในช่องคลอดเกือบ 90 เปอร์เซ็นต์ดังนั้นจึงมีความไวต่อการสัมผัสมากกว่าสองในสามของช่องคลอด

 

Comments are closed.